5 października, 2021

5 października 2021

Program LKO dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych Program Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” przewidziany do realizacji w latach 2018 -2022, w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 będzie realizowany według założeń oraz  zgodnie z harmonogramem podanym w zmodyfikowanej  wersji programu na rok szkolny 2021/2022. Program realizowany jest w ramach wspomagającej funkcji zewnętrznego nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty nad szkołami i placówkami oświatowymi województwa lubuskiego.
5 października 2021

„Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”

Fundacja „Dbam o Mój z@sięg” w Gdańsku rozpoczęła ogólnopolski projekt edukacyjny „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”, którego celem jest łączenie szkół, dla których ważne jest zachowanie równowagi między światem cyfrowym i rzeczywistym oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami,
a także instytucjami. Udział w projekcie jest bezpłatny. Do projektu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
5 października 2021

Rada Dzieci i Młodzieży – trwa nabór

Informujemy, że nabór do VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki został przedłużony do 29 października 2021 r. 30 września 2021 r. zakończyła się V kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Do zadań Rady należało wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian,
5 października 2021

Akcja edukacyjna „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”

Od września br. Krajowa Administracja Skarbowa startuje z nową edycją akcji edukacyjnej „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”. Akcja ma przede wszystkim zwrócić uwagę na problemy, które wynikają z nadmiernego korzystania z gier wśród dzieci i młodzieży, takie jak uzależnienie, problemy finansowe czy wyizolowanie społeczne. Organizatorzy pragną pokazać z jakim ryzykiem wiąże się rozpowszechnianie gier online z elementami hazardu i typowych gier hazardowych. Załączniki Prezentacja akcji Data: 2021-10-05, rozmiar: 5 MB Ulotka informacyjna Data: 2021-10-05,