18 sierpnia, 2021

18 sierpnia 2021

Bank Praktyk Krajowych

Firma Inspire Consulting sp. z o.o. z Olsztyna realizuje projekt „Bank Praktyk Krajowych”. W ramach projektu opracowano platformę, która jest miejscem nawiązywania kontaktów i współpracy między firmami i uczniami szkół branżowych w ramach praktyk zawodowych.G
18 sierpnia 2021

Nowelizacja przepisów dotyczących domów wczasów dziecięcych.

Domy wczasów dziecięcych są placówkami od lat wpisanymi w polski system edukacji, których działalność wzbogaca ofertę edukacyjną kierowaną do dzieci i młodzieży na terenie całego kraju. Pobyt w domu wczasów dziecięcych wraz z rówieśnikami, obok innych wdrażanych działań w formie programów, może wpłynąć na poprawę kondycji dzieci i młodzieży po okresie długotrwałej izolacji.