18 sierpnia 2021

Bank Praktyk Krajowych

Firma Inspire Consulting sp. z o.o. z Olsztyna realizuje projekt „Bank Praktyk Krajowych”. W ramach projektu opracowano platformę, która jest miejscem nawiązywania kontaktów i współpracy między firmami i uczniami szkół branżowych w ramach praktyk zawodowych.G

Korzystanie z platformy wiąże się dla szkół z szeregiem korzyści. Platforma ułatwi:

–  nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorstwami i urozmaicenie oferty praktyk, dzięki czemu uczniowie będą mieli większy wybór firm organizujących praktyki;

–  organizację i monitoring procesu praktyk. Na platformie znajduje się moduł prowadzenia dzienniczka praktyk, do którego ma wgląd zarówno uczeń, przedsiębiorca, jak i nauczyciel nadzorujący praktykę;

–  wystawianie ocen wszystkim stronom biorącym udział w praktykach. Przedsiębiorca ma możliwość wystawienia opinii o praktykancie, a uczeń i szkoła ma możliwość wystawienia opinii o praktykodawcy. Zapewni to pełną transparentność i informację dla innych szkół o najlepszych firmach.

Szkoły zyskają dostęp do obszernej bazy przedsiębiorców oferujących praktyki oraz będą mogły zamieszczać na platformie informacje o zapotrzebowaniu na praktyki dotyczące danego zawodu. Platforma zawiera także bazę wiedzy z artykułami i wywiadami z ekspertami dotyczącymi tematów ważnych z perspektywy ucznia lub absolwenta wchodzącego na rynek pracy.

Na przełomie października i listopada realizator projektu planuje zorganizować warsztaty dla szkół branżowych z obsługi platformy oraz tematów związanych z wykorzystaniem Banku Praktyk Krajowych w zakresie optymalizacji procesu rekrutacji. Udział w projekcie, jak również korzystanie z platformy są całkowicie bezpłatne i dają szansę na automatyzację procesu praktyk zawodowych, co może w dobie pandemii COVID-19 ułatwić pracę szkołom.

Platforma znajduje się pod adresem: https://bankpraktykkrajowych.pl/

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dotyczące warsztatów mogą Państwo znaleźć pod linkiem: https://www.inspire-consulting.pl/pl/project/bank-praktyk-krajowych

W razie pytań kontakt pod numerem telefonu 535 601 507 lub adresem mailowym i.tobojka@inspire-consulting.pl