19 stycznia, 2021

19 stycznia 2021

Nabór wniosków w Programie Edukacja

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. 12 stycznia br. został ogłoszony II nabór wniosków na projekty w ramach Programu Edukacja.