19 stycznia 2021

Nabór wniosków w Programie Edukacja

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. 12 stycznia br. został ogłoszony II nabór wniosków na projekty w ramach Programu Edukacja.

Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków i przewodniki dla wnioskodawców są dostępne  na stronie projektu https://education.org.pl/.

Dokumenty konkursowe należy składać w terminie od 12.01.2021 do 12.04.2021 (do 16:00) za pośrednictwem systemu online.frse.org.pl

Wnioskodawcy po raz pierwszy mają możliwość aplikowania o nowe działanie „D”„distance learning” (w Komponencie 3 i 4), które ma wspierać organizacje w realizacji różnorodnych działań online.