7 stycznia, 2021

7 stycznia 2021

Ogólnopolski konkurs Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury.

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, zapraszają uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą, do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”. Załączniki Regulamin konkursu Data: 2021-01-07, rozmiar: 594 KB Wykaz repertuaru do kat. I Data: 2021-01-07,
7 stycznia 2021

Wysokość opłaty akredytacyjnej na rok 2021 – placówki doskonalenia nauczycieli

Placówka doskonalenia nauczycieli  ubiegająca się akredytację albo akredytację wstępną, z wyjątkiem placówki, która całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, wnosi na rachunek bankowy wskazany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty opłatę.   Załączniki zarządzenieakr Data: 2021-01-07, rozmiar: 28 KB
7 stycznia 2021

Raport z przeprowadzonego monitorowania sposobu organizacji  realizacji zadań szkół województwa lubuskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, przedstawiamy Państwu raport z przeprowadzonego monitorowania sposobu organizacji  realizacji zadań szkół województwa lubuskiego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Badanie przeprowadzone zostało w okresie od 26 listopada do 16 grudnia 2020 r. z wykorzystaniem ankiety oraz informacji przesłanych przez dyrektorów szkół do kuratorium oświaty. Monitorowaniem objęto 92,82%  publicznych i niepublicznych szkół ogólnodostępnych i specjalnych, w tym: 327 szkół podstawowych,