9 listopada, 2020

9 listopada 2020

Do 29 listopada br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłuża zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną. Umożliwia się realizację części zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym.

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian. Więcej na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec
9 listopada 2020

Wytyczne dla działalności opiekuńczej szkół podstawowych dla uczniów klas I-III.

Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej. W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w przepisach prawa oraz dodatkowe wytyczne dla działalności opiekuńczej szkół.
9 listopada 2020

„Z koroną ci nie do twarzy” – Projekt Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Studenci Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współpracy z Panią Profesor Marią Gańczak zapraszają szkoły ponadpodstawowe województwa lubuskiego do wzięcia udziału w interaktywnym wykładzie edukacyjnym pt. „Z koroną Ci nie do twarzy„. Projekt został objęty honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego oraz Prorektora Collegium Medicum UZ prof. dr hab. Macieja Zabla. Podczas wykładu autorzy przybliżą w prosty i przystępny sposób aktualne dane odnoszące się do wirusa SARS-CoV-2,