2 października, 2020

2 października 2020

Program LKO dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 – ankieta ewaluacyjna

Realizację Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” w bieżącym roku szkolnym rozpoczynamy od ANKIETY  EWALUACYJNEJ. Jest ona skierowana do Dyrektorów szkół podstawowych województwa lubuskiego uczestniczących w Programie LKO. Wnioski z analizy wyników zostaną wykorzystane do modyfikacji działań programowych w roku szkolnym 2020/2021. Ankieta zamieszczona w „systemie ankiet” Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim będzie aktywna w dniach od 02 do 09 października 2020 r.
2 października 2020

Ogólne założenia Programu LKO dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Wprowadzenie w województwie lubuskim w roku szkolnym 2018/2019 czteroletniego Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”, miało na celu zmobilizowanie środowiska oświatowego do podjęcia systemowych, wielokierunkowych działań na rzecz jak najlepszej efektywności kształcenia mierzonej wynikami egzaminu ósmoklasisty. Wyniki egzaminu przeprowadzonego w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020, sprawdzającego wiadomości i umiejętności uczniów określone w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych,