2 lipca, 2020

2 lipca 2020

Konkurs #BeActive Awards 2020

Szanowni Państwo, Ministerstwo Sportu od 2015 jest koordynatorem Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce, będącego inicjatywą Komisji Europejskiej promującą aktywność fizyczną wśród Europejczyków. Jedną z kluczowych grup odbiorców naszych działań w tym zakresie są szkoły i przedszkola, które od początku obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu bardzo licznie i chętnie włączają się w realizację tej inicjatywy. Nagrody #BeActive Award skierowane są do wszystkich instytucji, organizacji
i indywidualnych liderów akcji promujących ideę #BeActive w swoim środowisku lokalnym.
2 lipca 2020

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego.

Szanowni Państwo Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony. Nauczyciel – doradca metodyczny jest właściwą osobą, do której nauczyciel zawsze może zwrócić się o pomoc i radę.
2 lipca 2020

Raport Ministra Edukacji Narodowej – Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19.

men
Szanowni Państwo, Proszę o zapoznanie się z Raportem Ministra Edukacji Narodowej – Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19. Działania MEN w okresie pandemii COVID-19 „Raport Ministra Edukacji Narodowej. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19” to zestawienie najważniejszych działań podejmowanych przez MEN w okresie od marca do czerwca br. wynikających z pandemii koronawirusa. W publikacji został przedstawiony proces przygotowania i wdrożenia kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem,