2 lipca 2020

Raport Ministra Edukacji Narodowej – Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19.

Szanowni Państwo,

Proszę o zapoznanie się z Raportem Ministra Edukacji Narodowej – Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19.

Działania MEN w okresie pandemii COVID-19

„Raport Ministra Edukacji Narodowej. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19” to zestawienie najważniejszych działań podejmowanych przez MEN w okresie od marca do czerwca br. wynikających z pandemii koronawirusa. W publikacji został przedstawiony proces przygotowania i wdrożenia kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz stopniowego otwierania wybranych typów szkół i placówek.

W dalszej części materiału znalazł się opis projektów szkoleniowych dla nauczycieli
w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz innych projektów realizowanych
w obszarze cyfryzacji szkół, takich jak: program „Aktywna tablica”, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna czy projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Ważna część Raportu została poświęcona opisowi Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl, zestawieniu oferty edukacyjnej TVP i Polskiego Radia oraz informacjom dotyczącym  wsparcia szkół, nauczycieli i uczniów w dostępie do sprzętu komputerowego
i internetu.

Osobne miejsce w publikacji zajmuje przegląd działań w zakresie kształcenia na odległość
w wybranych krajach Unii Europejskiej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/raport-ministra-edukacji-narodowej-na-temat-funkcjonowania-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-okresie-covid-19

Załączniki

Raport Ministra Edukacji Narodowej COVID-19
Data: 2020-07-02, rozmiar: 12 MB