5 czerwca, 2020

5 czerwca 2020

Podnoszenie osiągnięć uczniów w edukacji włączającej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, Lubuski Kurator Oświaty zachęca do udziału w badaniu dotyczącym dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej. Realizatorem badań jest Uniwersytet Śląski na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczegółowe informacje nt. badania znajdują się na stronie:  https://www.gov.pl/web/edukacja/dobre-praktyki-w-edukacji-wlaczajacej
5 czerwca 2020

Program Stypendialny Miasta Poznań.

Miasto Poznań realizuje XIII edycję programu stypendialnego dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujących naukę na poznańskich uczelniach. Stypendia przyznawane są w drodze konkursu skierowanego do absolwentów szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2020 r. Dodatkowe informacje dostępne są na miejskim portalu „Studia”: www.poznan.pl/studia
5 czerwca 2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie. Załączniki Rozporządzenie zmieniające w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,