2 czerwca, 2020

2 czerwca 2020

Sprawozdawczość z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2019 roku

Sprawozdawczość z zakresu Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2019 rok Ważne terminy Załączniki Sprawozdanie dyrektora szkoły Data: 2020-06-02, rozmiar: 26 KB Formularz sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 - organ prowadzący Data: 2020-06-02, rozmiar: 55 KB Organ prowadzący - sprawozdanie za 2019 r Data: 2020-06-02,