4 marca, 2020

4 marca 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Załączniki Treść rozporządzenia Data: 2020-03-04, rozmiar: 133 KB
4 marca 2020

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” – Moduł II

Moduł II jest to pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
4 marca 2020

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie – oferta edukacyjna na rok akademicki 2020/2021

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2020/2021 realizowaną przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Fundamentem funkcjonowania uczelni Służby Więziennej jest połączenie kształcenia praktycznego opartego na bazie doświadczonej kadry służby ze znaczącym wkładem kadry akademickiej i innych osób niezwiązanych z formacją, a budujących swoje kompetencje w obszarze bezpieczeństwa, pedagogiki w Polsce i na świecie.
4 marca 2020

„JAN PAWEŁ II W LITERATURZE”

W ramach ogólnopolskiego projektu „Dar na Stulecie” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach organizuje międzyszkolny konkurs fotograficzny – selfie
z książką Jana Pawła II lub z książką o Papieżu Polaku. Konkurs pt. „JAN PAWEŁ II
W LITERATURZE” adresowany jest  do uczniów ośrodka oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu słubickiego, ich rodziców oraz nauczycieli.
4 marca 2020

Obszar V Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie

Uprzejmie informuję, że na portalu SEO pojawił się arkusz monitorowania dotyczący Obszaru V „Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”. Monitorowaniu podlegają publiczne i niepubliczne szkoły policealne, w oddziałach semestru pierwszego lub drugiego, w których kształcenie jest realizowane w zawodach szkolnictwa branżowego określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego . Proszę o wypełnienie arkusza na portalu SEO zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem orz wykazem szkół. W ankiecie proszę uważnie zaznaczać typ szkoły.
4 marca 2020

Obszar II Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych

Uprzejmie informuję, że na portalu SEO pojawił się arkusz monitorowania dotyczący Obszaru II „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”. Monitorowaniu podlegają publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe ogólnodostępne, szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi i szkoły integracyjne. Proszę o wypełnienie arkusza na portalu SEO zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem orz wykazem szkół. W ankiecie proszę uważnie zaznaczać typ szkoły. Osoba do kontaktu w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
4 marca 2020

W czwartek 20 lutego 2020 roku, w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzinie  im. Fryderyka Chopina odbył się gminny konkurs Matematyczny Czar Par. Była to już jego siedemnasta edycja i przebiegła pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Świebodzina. W konkursie wzięło udział 28 par z klas czwartych, piątych i szóstych  ze wszystkie szkół podstawowych z terenu Świebodzina.