16 stycznia, 2020

16 stycznia 2020

Komunikat o ważniejszych zmianach w prawie oświatowym. 01.01.2020

Wybrane zmiany w prawie oświatowym, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Nazwa aktu prawnego   Data i miejsce publikacji Istota zmian ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów   Dz.U.2019 poz.1737
z dnia 2019.09.11   Rozporządzenie ma na celu dostosowanie przepisów do rozwiązań przyjętych w ustawie – Prawo oświatowe oraz ustawie o systemie oświaty,