Styczeń 14, 2020

14 stycznia 2020

Projekt „Dar na stulecie”

Organizatorzy projektu „Dar na Stulecie” zapraszają do przyłączenia się do inicjatywy będącej formą uczczenia 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. W ramach projektu powstanie katalog inicjatyw charytatywnych, naukowych, artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych, które będą żywym pomnikiem wzniesionym ku czci Papieża Polaka. Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zebrane i spisane w jednej księdze, która będzie złożona w sanktuarium św. Jana Pawła II. Inicjatywy można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://darna100.pl/dolacz-do-projektu/.
14 stycznia 2020

Erasmus+ – terminy składania wniosków w 2020 roku

Akcja 1 Mobilność osób w dziedzinie młodzieży 5 lutego 2020 r.,
30 kwietnia 2020 r., 1 października 2020 r. Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) 5 lutego 2020 r. Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus 13 lutego 2020 r. Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży 5 lutego 2020 r.,
14 stycznia 2020

I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. Jesteśmy Polakami!

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz Rodzina Rodła – Wrocław, pragną zaprosić uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. Jesteśmy Polakami! Załączniki Znak Rodła Data: 2020-01-14, rozmiar: 58 KB Informacje o konkursie Data: 2020-01-14, rozmiar: 671 KB Pobierz wszystkie pliki