Styczeń 7, 2020

7 stycznia 2020

Dni otwarte w ramach Akcji 1 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” programu Erasmus+

W dniach 13, 14, 17, 20, 21, 23 stycznia 2020 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na DNI OTWARTE do zespołu Kształcenie i szkolenia zawodowe. Skierowane
są one do przedstawicieli instytucji, które zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie
w konkursie 2020 w Akcji 1 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” programu Erasmus+ w terminie do 5 lutego 2020 r. W ramach dni otwartych przewiduje się 45 minutowe konsultacje z pracownikami zespołu,
7 stycznia 2020

ANKIETA: Opieka stomatologiczna w szkołach

ankieta
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół W związku z wejściem w życie z dniem 12 września 2019 r. ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1079), zwracamy się do Państwa dyrektorów z prośbą o wypełnienie w terminie do 17 stycznia 2020 r. ankiety związanej ze stanem opieki stomatologicznej w szkołach. (link do ankiety) http://ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko