Luty 22, 2019

22 lutego 2019

Zakończenie monitorowania obszaru I i III

W związku z zakończeniem monitorowania: obszaru I „Dostosowanie bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa” (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze – 100%); obszaru III „Organizacja kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki” (publiczne szkoły podstawowe – 100% szkół, w których uczniowie realizują indywidualny program lub tok nauki) uprzejmie proszę o niewypełnianie na platformie SEO arkuszy ankiet nr 89 (obszar I) oraz 90.
22 lutego 2019

Dzień Matematyki

Inicjatorem i organizatorem Dnia Matematyki w Polsce jest Stowarzyszenie Doskonalenia
i Rozwoju 4improve – patron merytoryczny e-math.pl! Dzień Matematyki obchodzony jest 12 marca W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w obchodach tego dnia. Zainteresowanym szkołom zostaną udostępnione materiały w postaci interaktywnej prezentacji w formie Microsoft PowerPoint.
22 lutego 2019

Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”

alt
Konkurs pn. Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji” jest jednym z elementów działań promocyjno-edukacyjnych Policji w ramach obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, która przypada w 2019 roku. Załączniki Regulamin konkursu Data: 2019-02-22, rozmiar: 101 KB Regulamin konkursu - załącznik nr 1 Data: 2019-02-22, rozmiar: 26 KB Regulamin konkursu - załącznik nr 2 Data: 2019-02-22, rozmiar: 47 KB Regulamin konkursu - załącznik nr 3 Data: 2019-02-22,
22 lutego 2019

Podsumowanie narad dyrektorów szkół i placówek z wizytatorami

Szanowni Państwo Dyrektorzy   W dniach 6-13 lutego 2019 roku odbyły się narady dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, których organizatorem był Lubuski Kurator Oświaty – Pani Ewa Rawa. Celem spotkań było wspomaganie pracy dyrektorów oraz podnoszenie jakości pracy szkół i przedszkoli. W naradach wzięli udział dyrektorzy 598 szkół i placówek, przedstawiciele organów prowadzących, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracownicy Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Podczas spotkań podkreślano wagę wspomagania dyrektorów szkół i placówek w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego.