Kwiecień 6, 2017

6 kwietnia 2017

Oświadczenie

logo_LKO
Dnia 20 marca 2017 r. wpłynęło do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim pismo dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu z prośbą o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie jednego z zatrudnionych w szkole nauczycieli. W piśmie dyrektor szkoły informuje o możliwości uchybienia godności zawodu i obowiązkom nauczyciela, „polegającym na prezentowaniu w mediach społecznościowych wypowiedzi pełnych agresji, nienawiści i osądów osób, kościoła katolickiego i władz państwowych (…)”. Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające,
6 kwietnia 2017

Wojewódzka debata o cyberzagrożeniach

4 kwietnia br. w gorzowskim kinie Helios odbyła się wojewódzka debata o cyberzagrożeniach, której organizatorami byli Lubuski Kurator Oświaty i Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Wzięli w niej udział dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy szkolni szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa lubuskiego. Po przywitaniu uczestników debaty i krótkim wprowadzeniu do tematu wiodącego, nastąpiła projekcja filmu Nerve. Seans był punktem wyjścia dla dyskusji z moderatorami,
6 kwietnia 2017

XII edycja Konkursu na Najlepszą Gazetkę Szkolną województwa lubuskiego

wom gorzow
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zaprasza zespoły redakcyjne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w XII edycji konkursu na najlepszą szkolną gazetkę. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
1)    gazetki szkół podstawowych,
2)    gazetki gimnazjów,
3)    gazetki szkół ponadgimnazjalnych. Zespoły redakcyjne, które chcą się przyłączyć do konkursu, powinny przesłać dwa numery gazetek szkolnych wydanych od września 2016 do maja 2017 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego podany w załączonej poniżej informacji o konkursie bądź na adres email: wom@womgorz.edu.pl  z dopiskiem „konkurs gazetek”,