6 kwietnia 2017

Wojewódzka debata o cyberzagrożeniach

4 kwietnia br. w gorzowskim kinie Helios odbyła się wojewódzka debata o cyberzagrożeniach, której organizatorami byli Lubuski Kurator Oświaty i Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Wzięli w niej udział dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy szkolni szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa lubuskiego.

Po przywitaniu uczestników debaty i krótkim wprowadzeniu do tematu wiodącego, nastąpiła projekcja filmu Nerve. Seans był punktem wyjścia dla dyskusji z moderatorami,
w których wcielili się nadkom. Piotr Wiśniewski, psycholog Magdalena Mielczarek-Snopek
i Emil Błaszkowski, ekspert Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Prowadzący omówili zagadnienia cyberprzemocy, naruszenia wizerunku w internecie, budowania poczucia własnej wartości na bazie wirtualnych obserwatorów, a następnie odpowiedzieli na pytania uczestników. Debatę zakończyła Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty, podsumowując poruszone problemy.

Wojewódzka debata o cyberzagrożeniach
Wojewódzka debata o cyberzagrożeniach
Wojewódzka debata o cyberzagrożeniach
Wojewódzka debata o cyberzagrożeniach
Wojewódzka debata o cyberzagrożeniach
Wojewódzka debata o cyberzagrożeniach
Wojewódzka debata o cyberzagrożeniach
Wojewódzka debata o cyberzagrożeniach
Wojewódzka debata o cyberzagrożeniach
Wojewódzka debata o cyberzagrożeniach
Wojewódzka debata o cyberzagrożeniach