31 marca 2021

Analiza ilościowa i jakościowa przeprowadzonego monitorowania, przewidzianego w planie nadzoru pedagogicznego LKO, w okresach: IX-II, III-VIII roku szkolnego 2020/2021

Załączniki

Sprawozdanie_rok_szkolny_2020_2021_monitorowanie
Data: 2021-05-21, rozmiar: 128 KB