7 czerwca 2018

Zmiana przepisów dotyczących warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

W związku ze zmianą przepisów dotyczących organizacji m.in. wycieczek zagranicznych, informujemy, że nowe przepisy, które obowiązują od 2 czerwca, dotyczą szkół, które w wyniku reformy oświaty, zostały już dostosowane do nowego ustroju szkolnego (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły branżowe). Pozostałe szkoły stosować powinny dotychczasowe przepisy.

Poniżej zamieszczamy nowe rozporządzenie

Załączniki

rozporządzenie
Data: 2018-06-07, rozmiar: 383 KB
Wzór karta wycieczki
Data: 2018-06-11, rozmiar: 46 KB