20 maja 2020

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne.

Szanowni Państwo

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Przekierowanie na stronę MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r–regulacje-prawne