28 lutego 2022

Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

Załączniki

Załącznik nr 1
Data: 2022-02-28, rozmiar: 223 KB
Zarządzenie
Data: 2022-02-28, rozmiar: 205 KB