12 września 2023

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi Kapitał społeczny w procesie gospodarowania.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu talentów, rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi i otwiera nowe szanse na drodze ku dorosłości.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdują się na stronie: https://owe.pte.pl./informacje/informacje-ogolne.html