12 września 2023

Szkolna inicjatywa profilaktyczna „Nawigacja w każdą pogodę”

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) zaprasza do zapisów w ramach III edycji szkolnej inicjatywy profilaktycznej „Nawigacja w każdą pogodę”(NKWP), współfinansowanej z programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Szkolna inicjatywa profilaktyczna „Nawigacja w każdą pogodę” realizuje cele i zadania profilaktyki uniwersalnej oraz promocji zdrowia psychicznego. Jej zadaniem jest wzmocnienie naturalnych zasobów odporności i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi (zasobów osobistych, rodzinnych i środowiskowych). Inicjatywa jest adresowana do szkół podstawowych (głównie klasy VI-VIII) oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych. Służy ona do diagnozowania i wzmacniania kondycji psychicznej uczniów oraz pomaga w budowaniu dobrego klimatu szkoły. Szkolna inicjatywa profilaktyczna to także obszerny zestaw materiałów profilaktycznych. Zawiera on zarówno gotowe scenariusze lekcji uwzględniające wyniki badań przeprowadzonych w danej szkole, jak również inspiracje do tworzenia własnych zajęć wspierających kondycję psychiczną młodzieży. NWKP bazuje na darmowej, intuicyjnej aplikacji internetowej. Daje ona dostęp do wszystkich materiałów merytorycznych umożliwiając zapoznanie się z projektem oraz jego realizację w szkole. Dla szkolnych koordynatorów oferuje przeszkolenie online z działania aplikacji i wszystkich narzędzi. Najbliższe szkolenie już we wrześniu.

Udział w tegorocznej edycji projektu jest bezpłatny dla 1000 szkół, które zgłoszą się jako pierwsze. Organizator zaprasza do zapisów, które rozpoczynają się 12 września 2023 r.

Link do informacji o projekcie: https://ipzin.org/nawigacja-w-kazda-pogode/
Link do rejestracji: https://ipzin.org/nwkp_rejestracja/

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa