18 grudnia 2023

XXXII Kaliski Konkurs Informatyczny

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu ogłosiły XXXII Kaliski Konkurs Informatyczny. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Kalisza i Rektora Uniwersytetu Kaliskiego.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i ma charakter otwarty. Polega na napisaniu aplikacji przeznaczonej na komputery lub na urządzenia mobilne. Rozstrzygany jest oddzielnie w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci
i młodzieży, a także rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną.

Prace na konkurs należy dostarczyć do 24 maja 2024 r.

Autorzy prac, które zajmą trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach otrzymają wartościowe nagrody. Głównymi nagrodami w obu kategoriach są wysokiej klasy laptopy. Niektóre nienagrodzone prace mogą zostać wyróżnione.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://odn.kalisz.pl/category/kaliski-konkurs-informatyczny/