10 września 2019

„XIII edycja konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores”

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych w Komisji Europejskiej organizuje konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej (UE) – Juvenes Translatores. Konkurs skierowany jest do 17-letnich uczniów szkół średnich urodzonych w 2002 r. Uczestnicy będą mieli za zadanie przetłumaczyć jednostronicowy tekst z jednego z 24 języków urzędowych UE na dowolny inny język UE. Ich prace zostaną sprawdzane przez zawodowych tłumaczy Komisji Europejskiej.

W tym roku po raz pierwszy konkurs zostanie przeprowadzony w trybie online w tym samym czasie – 21 listopada 2019 r. – we wszystkich krajach. Laureaci (po jednym z każdego kraju UE) wraz z rodzicami i nauczycielami zostaną zaproszeni na trzydniową wycieczkę do Brukseli wiosną 2020 r., gdzie zostaną im wręczone nagrody.

Aby wziąć udział w konkursie szkoły muszą zarejestrować się na stronie internetowej Juvenes Translatores https://jt.ec.europa.eu/?language=pl między 2 września a 20 października 2019 r. Szkoły wybierane są losowo; liczba szkół, które mogą uczestniczyć w konkursie w każdym kraju zależy od liczby miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim, dlatego z Polski w konkursie może uczestniczyć 51 szkół.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_pl oraz facebook.com/translatores, zaś ewentualne dalsze pytania można kierować pisząc pod adres e-mail: DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu.