26 czerwca 2017

Wojewódzkie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1  im. Fryderyka Chopina w Żarach odbyło się wojewódzkie zakończenie roku szkolnego 2016/2017. W uroczystości uczestniczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy oświaty, uczniowie i ich rodzice

Podczas uroczystości zaproszeni goście złożyli gratulacje i podziękowania wszystkim lubuskim nauczycielom za zaangażowanie, sumienną pracę dydaktyczno – wychowawczą w minionym roku szkolnym oraz troskę o rozwój dzieci i młodzieży. Uczniowie otrzymali nagrody za wysokie osiągnięcia w nauce oraz w sporcie i życzenia udanego, bezpiecznego letniego odpoczynku, a programem artystycznym podziękowali nauczycielom za pracę.

Uroczystość została zorganizowana dzięki życzliwości Burmistrz Miasta Żary Danuty Madej oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach Agnieszki Ropskiej.