4 czerwca 2014

Wojewódzki certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie 2014

szkola promujaca zdrowieW związku z zakończeniem roku szkolnego pragnę przypomnieć lubuskim Szkołom Promującym Zdrowie o możliwości uzyskania wojewódzkiego certyfikatu SzPZ. Szkoły i placówki oświatowe, które chcą uzyskać ww. certyfikat i pracują w ramach Wojewódzkiej Sieci Szkół proszę o:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • wypełnienie wniosku (załącznik nr 1)
 • przygotowanie informacji nt. dorobku w zakresie promocji zdrowia w roku szkolnym 2013/2014.
  Informację proszę przedstawić w formie prezentacji multimedialnej (PowerPoint, długość do 12 slajdów, czas trwania prezentacji max 3 minuty) i przesłać na nośniku elektronicznym. Prezentacja powinna zawierać informacje dotyczące:
 • realizacji celu priorytetowego,
 • realizacji projektu (przedsięwzięcia) mającego na celu rozwiązanie problemu priorytetowego (ewaluacja projektu),
 • prowadzonych działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • szkoleń społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia w szkole,
 • pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia,
 • wyników monitorowania samopoczucia całej społeczności szkolnej (stopnia zadowolenia ze szkoły, klimat szkoły),
 • dostępnego dla szkoły sposobu współpracy z pielęgniarką szkolną.

 

Dodatkowo proszę o aktualne informacje dotyczące Szkoły Promującej Zdrowie (załącznik nr 2).

 

Wniosek, informacje o szkole oraz prezentację dorobku SzPZ proszę przesłać w terminie do 30 czerwca 2014 r. na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

Jednocześnie przypominam wszystkim SzPZ o konieczności przesłania Raportu z rocznej działalności szkoły/placówki w zakresie realizacji programu SzPZ (załącznik nr 3).

 

Pobierz wykaz szkół

 

Wojewódzki Zespół Wspierający

Lubuskie Szkoły Promujące Zdrowie

Koordynator Wojewódzki

Ewa Rawa