15 października 2018

Wojewódzka uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo

Dnia 12 października 2018 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., odbyły się wojewódzkie obchody święta Dnia Edukacji Narodowej. Na widowni teatru zasiedli zaproszeni goście, odznaczeni i nagrodzeni pracownicy lubuskiej oświaty oraz przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych.

Wojewódzka Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej to wyjątkowa i wspaniała okazja do uhonorowania nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników oświaty za ich zaangażowanie i szczególną pracę na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży a także całej oświaty we wszystkich obszarach jej działalności.

W bieżącym  roku odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Lubuskiego Kuratora Oświaty wyróżnionych zostało 291 osób zasłużonych za swoje działania.

Podziękowania za wytężoną pracę, trud, cierpliwość oraz wkład w wychowanie i nauczanie kolejnych pokoleń dla wszystkich nauczycieli, pedagogów, pracowników obsługi i administracji placówek oświatowych złożyli Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty oraz Pan Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski.

Uroczystość uświetniona została występami dzieci i młodzieży z naszego województwa. Hymnem państwowym przywitali uczestników uroczystości uczniowie Pierwszej Szkoły Podstawowej Montessori w Gorzowie Wielkopolskim, w przerwie między nagrodzonymi osobami wystąpili uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim. Na zakończenie uroczystości program zaprezentował Zespół Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”.

Z okazji oświatowego święta do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. wpłynęły listy z życzeniami. Nie sposób wymienić wszystkich autorów, ale za wszystkie wyrazy pamięci i uznania serdecznie dziękujemy.

 

Załączniki

List Duszpasterstwa Nauczycieli Rejonu Gorzowskiego
Data: 2018-10-16, rozmiar: 303 KB
List Rzecznika Praw Dziecka
Data: 2018-10-16, rozmiar: 874 KB
List Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Data: 2018-10-16, rozmiar: 706 KB
List Marszałek Województwa Lubuskiego
Data: 2018-10-16, rozmiar: 953 KB
List Burmistrza Sulechowa
Data: 2018-10-17, rozmiar: 737 KB