7 września 2010

Wizyty Studyjne w Programie „Uczenie się przez całe życie”

W ramach współpracy z Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Lubuski Kurator Oświaty zaprasza osoby dorosłe z terenu województwa lubuskiego do składania wniosków na wyjazdy indywidualne w ramach programu Wizyty Studyjne.

 

Program Wizyty Studyjne jest jednym z komponentów Programu „Uczenie się przez całe życie”. Więcej informacji o Wizytach Studyjnych zawiera materiał opracowany przez Radosława Wróblewskiego, koordynatora wojewódzkiego Programu LLP Comenius.