9 maja 2024

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Dnia 08 maja 2024 r. w Sulęcińskim Ośrodku Kultury w Sulęcinie odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wojewódzkie Komisje Konkursowe przygotowały i przeprowadziły 9 konkursów dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język niemiecki, język polski, matematyka.

Podczas uroczystości Lubuski Kurator Oświaty – Mariusz Biniewski oraz z-ca Burmistrza Sulęcina – Iwona Walczak wręczyli zaświadczenia i nagrody dla laureatów oraz podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów. Całość uświetniona została występem artystycznym uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie oraz Studia Piosenki Sulęcińskiego Ośrodka Kultury.

Do zawodów I stopnia (szkolnych) przystąpiło 12 883 uczniów szkół podstawowych. Do zawodów II stopnia (rejonowych) zakwalifikowanych zostało 2 558 uczniów. W finałach III stopnia (wojewódzkich) brało udział 325 uczniów, z których 79 uzyskało tytuł laureata konkursu a 231 tytuł finalisty. Jeden z uczniów uzyskał tytuł laureata z trzech przedmiotów, a czworo uczniów tytuł laureata z dwóch przedmiotów. Gratulujemy wszystkim laureatom oraz finalistom poziomu opanowanej wiedzy. Wierzymy, że posiadane umiejętności ułatwią kontynuowanie nauki w szkołach wyższego szczebla.
Dziękujemy nauczycielom i dyrektorom szkół za wysiłek, trud i zaangażowanie włożone w pracę z uczniem zdolnym, gdyż sukces ucznia jest efektem ich pracy. Sukcesy wychowanków przyniosą każdemu pedagogowi wiele satysfakcji. Gratulujemy i dziękujemy rodzicom uczniów, którzy z troską i zaangażowaniem myślą o edukacji własnych dzieci.

Zaświadczenia dla finalistów zostaną przekazane w późniejszym terminie do szkół.