19 czerwca 2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Szanowni Państwo

19 czerwca 2019 r. godz. 1000 w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Sienkiewicza 6, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w województwie lubuskim.

W uroczystości uczestniczyli: Wicewojewoda Lubuski Wojciech Preczak, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, Poseł na Sejm RP Jacek Kurzępa, Burmistrz Kostrzyna nad Odrą Andrzej Kunt, wielu zaproszonych gości, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz dzieci i młodzież szkolna.

Dyrektor szkoły Marzanna Senger przedstawiła krótką historię szkoły, przywitała zaproszonych gości i podziękowała przyjaciołom szkoły za jej wspieranie. Dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą był to również dzień uroczystego nadania imienia Konstytucji 3 Maja. Pożegnano dawny sztandar oraz wręczono nowy sztandar szkolnej społeczności. Zaproszeni goście gratulowali uczniom osiągniętych wyników w nauce,
na egzaminach zewnętrznych, licznych konkursach wiedzy, artystycznych oraz zawodach sportowych. Osobne wyróżnienia i nagrody ufundowane przez Wojewodę Lubuskiego
i Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz dyrekcję szkoły otrzymali uczniowie osiągający najlepsze wyniki w swojej pracy.

Całość uroczystości zakończył bardzo atrakcyjny występ artystyczny poświęcony nadaniu imienia szkole, przygotowany przez uczniów i nauczycieli szkoły.