4 września 2020

„TO(działa)MY!”

Szukasz pomysłów na interesujące działania, które zrealizujesz ze swoimi uczniami? Planujesz wprowadzić metodę projektu na zajęcia lekcyjne? Chcesz, aby Twoi uczniowie wykazali się zaangażowaniem społecznym?

Jeśli tak – nie wahaj się i przyłącz swoją szkołę do akcji „TO(działa)MY!”

Projekt edukacyjno-społeczny „To(działa)MY!” jest innowacyjną propozycją skierowaną do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4 klasy szkoły podstawowej. Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę podejmowania inicjatyw, które mają na celu inspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych
we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące. Daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym.

 

Cele projektu:

  • kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
  • zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia,
  • budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, zdrowiem
  • wsparcie placówek w postaci przekazania darowizn na realizację wybranego projektu.

 

Na czym polega projekt?

stworzą zespoły, w których będą pracować nad projektem społecznym w wybranym obszarze tematycznym. Proponowane tematy są szerokie i dają duże możliwości do działania: ekologia, zdrowie i sport oraz edukacja i rozrywka. Są to zagadnienia, w których na co dzień poruszają się młodzi ludzie. W grupie mogą zdziałać zdecydowanie więcej! Dysponując dodatkowymi funduszami, będą mogli urzeczywistnić własne pomysły i zrobić wiele pożytecznych rzeczy dla najbliższego otoczenia. Dlatego w ramach projektu TO(działa)MYI, zaangażowane placówki będą mogły starać się o dofinansowanie.

 

Rejestracja do projektu trwa od 1 do 25 września 2020 r.

Czas trwania projektu: wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Więcej informacji o projekcie, regulamin oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.unicef.pl/nmaction/akcja_szkolna/todzialamy/227