30 stycznia 2024

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie nr 11/2024 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych.

Załączniki