30 września 2022

Szkolenie on-line dla pracowników placówek oświatowych w sprawie zasad postępowania w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego u dziecka przebywającego w przedszkolu/szkole

Szanowni Państwo

Lubuski Urząd Wojewódzki wraz z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza pracowników placówek oświatowych do wzięcia udziału w szkoleniu on – line, które będzie dotyczyło zasad postępowania w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego
u dziecka przebywającego w przedszkolu/szkole

Szkolenie odbędzie się 27 października 2022 r. o godz. 10.00 z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Zapisy na szkolenie: (link)

Prelegentem wykładu szkoleniowego będzie Konsultant Wojewódzki w dziedzinie alergologii,
dr n. med. Marek Paśnicki.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się gwałtowny wzrost częstości występowania alergii wśród dzieci (pokarmowych, kontaktowych, wziewnych czy uczuleń na jad owadów), a w związku
z tym potencjalne ryzyko wystąpienia najgroźniejszej jej postaci – anafilaksji, stanowiącej realne zagrożenie zdrowia i życia dziecka.

W przypadku silnej reakcji alergicznej czas odgrywa kluczową rolę, ponieważ od szybkości udzielenia pierwszej pomocy oraz podania leku (adrenaliny) niejednokrotnie zależy życie dziecka. W związku
z powyższym, bardzo ważnym elementem są wszelkie działania edukacyjne dotyczące udzielania dziecku pierwszej pomocy w ww. sytuacjach, dedykowane pracownikom placówek oświatowych.

Aktualnie brak jest regulacji prawnej, jasno precyzującej sposób zachowania się pracownika przedszkola/szkoły w sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego u dziecka, znajdującego się na terenie placówki oświatowej. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę Ministerstwa Zdrowia na problem w zabezpieczeniu opieki nad dziećmi z alergią w placówkach oświatowych, szczególnie na kwestię podawania adrenaliny w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 22  ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078), dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.

Uczestnictwo w tej formie doskonalenia z pewnością korzystnie wpłynie na podniesienie poziomu wiedzy uczestników szkolenia w obszarze postępowania wobec uczniów z ryzykiem wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w szkoleniu.

 

ZAPISY NA KONFERENCJĘ