1 lutego 2022

Sprawozdawczość z realizacji Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego Programu „Posiłek
w szkole i w domu” za 2021 rok.

Ważne terminy

Dyrektorzy szkół, które zostały objęte wsparciem finansowym w 2021 roku zobowiązani są
w terminie do 28 lutego 2022 roku złożyć do organu prowadzącego sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania.

Zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie ww. Programu w terminie do 31 marca 2022 roku organy prowadzące składają do Wojewody Lubuskiego sprawozdania merytoryczne
z realizacji zadań wynikających z Programu.

Poniżej udostępniamy wzory sprawozdań.

Sprawozdania należy kierować na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

Załączniki