26 stycznia 2021

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych grantobiorców zainteresowanych udziałem w projekcie „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

Szanowni Państwo dyrektorzy, Przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki

Zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dla potencjalnych grantobiorców (szkoły/placówki specjalne, szkoły ogólnodostępne, organy prowadzące) zainteresowanych udziałem w projekcie Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Celem spotkania jest przybliżenie uczestnikom założeń funkcjonowania SCWEW oraz jego pilotażowego wdrożenia w ramach planowanego konkursu grantowego. W trakcie spotkania zostaną także zaprezentowane regionalne przykłady współpracy szkół specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi w obszarze edukacji włączającej.

Ponadto przedstawiciele PFRON przekażą informacje dotyczące realizacji programu, który równolegle ze SCWEW-ami będzie wspierał lokalne środowiska w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych oraz instytucji realizujących takie działania.

Ww. spotkanie dla województwa lubuskiego zaplanowano na dzień 5 lutego 2021 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje rejestracja pod adresem:

https://www.ore.edu.pl/2021/01/cykl-e-spotkan-model-funkcjonowania-specjalistycznych-centrow-wspierajacych-edukacje-wlaczajaca/