15 kwietnia 2024

Seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – szanse i korzyści dla biznesu”

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – szanse i korzyści dla biznesu”. Seminarium odbędzie się 18 kwietnia br. (czwartek) o godz. 10:00 w Zielonej Górze (sala konferencyjna OPZL, ul. Reja 6, Zielona Góra).

Spotkanie będzie okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych rekrutacji, nabycia umiejętności weryfikacji CV pod kątem wskazanych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, a także rozróżnienia kompetencji od kwalifikacji. Przedstawiona zostanie oferta kwalifikacji wolnorynkowych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, które stanowią realną odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy oraz opisy kwalifikacji, które będą pomocne w tworzeniu stanowisk pracy w przedsiębiorstwie.

Ponadto dowiedzą się Państwo, dlaczego certyfikaty i dyplomy wydawane zgodnie z ZSK są bardziej czytelne w całej Unii Europejskiej.

Seminarium skierowane jest do:

  1. pracodawców, przedsiębiorców, przedstawicieli firm, działów kadr i HR
  2. pracowników organizacji branżowych
  3. przedstawicieli firm doradczych i konsultingowych, firm szkoleniowych
  4. wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, dlaczego warto uczyć się przez całe życie, w jaki sposób Zintegrowany System Kwalifikacji pomoże im zdobyć kolejne kwalifikacje i zmienić wykonywany zawód.

Szczegóły: https://www.opzl.pl/aktualnosci/1462,seminarium_informacyjne_zintegrowany_system_kwalifikacji_szanse_i_korzysci_dla_biznesu

Załączniki