22 marca 2024

Rola i zadania dyrektora szkoły i placówki w budowaniu klimatu ukierunkowanego na wsparcie każdego dziecka, ucznia.

21 marca 2024 r. odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego pt. Rola i zadania dyrektora szkoły i placówki w budowaniu klimatu ukierunkowanego na wsparcie każdego dziecka, ucznia. Organizatorem wydarzenia był Lubuski Kurator Oświaty. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji dyrektorów szkół i placówek niezbędnych do efektywnego zarządzania jednostką oraz promowanie przykładów zastosowania metod i działań w procesie budowania właściwych relacji interpersonalnych. W konferencji zorganizowanej w formule on-line wzięło udział 284 uczestników.

Konferencję otworzył pan Mariusz Biniewski, Lubuski Kurator Oświaty, który w swoim wystąpieniu pokreślił rolę dyrektora, lidera w budowaniu właściwej atmosfery w szkole i placówce.
Jak ważne są relacje międzyludzkie, klimat szkoły, zaufanie oraz umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych mówili trenerzy Centrum Edukacji Obywatelskiej pani Małgorzata Borowska-Leszczyszyn oraz pan Przemysław Kluge. O budowaniu atmosfery lekcji sprzyjającej uczeniu się wykład wygłosiła pani Agnieszka Bandura-Kopala, psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Krajeńskich.
W kolejnej części spotkania uczestnicy zapoznali się z przykładami dobrych praktyk, którymi podzielili się pan Krystian Pawelec, dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 11 w Zielonej Górze oraz pedagog pani Anna Fornalewicz, a także pani Ewa Habich, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze i pedagog pan Jakub Bieniecki.

Konferencję podsumował i zakończył pan Grzegorz Tomczak, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego.

spotkanie online