4 kwietnia 2016

Regionalne Spotkania Informacyjne Programu Erasmus+ w województwie lubuskim

fundacja rozwoju systemu edukacjiFundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół/placówek oświatowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji zajmujących się edukacją szkolną i kształceniem zawodowym, zainteresowanych aplikowaniem w programie Erasmus+, na spotkania informacyjne dotyczące Edukacji szkolnej oraz Kształcenia i szkoleń zawodowych.

 

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 (zastąpił on program UE „Uczenie się przez całe życie ” i jego programy sektorowe, m.in.: Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Młodzież w działaniu).

Celem spotkań jest omówienie założeń programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w sektorach Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W celu ułatwienia kadrze edukacyjnej i przedstawicielom instytucji związanych z edukacją udział w spotkaniach informacyjnych, zostaną one przeprowadzone w różnych częściach województwa lubuskiego.

 

Spotkania dotyczące Edukacji Szkolnej, które skierowane są do przedstawicieli szkolnictwa ogólnego, tj.: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, odbędą się:

  • 26 kwietnia br., godz. 10.00-15.00, w Liceum Ogólnokształcącym im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu, ul. Staszica 22B
  • 27 kwietnia br., godz. 10.00-15.00, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach, ul. Długosza 23.

Spotkania dotyczące Kształcenia i Szkoleń Zawodowych, które skierowane są do przedstawicieli kształcenia zawodowego, tj. kadry zatrudnionej w szkołach zawodowych i technicznych, przedsiębiorstwach, ośrodkach nauki i organizacjach związanych z kształceniem zawodowym, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, odbędą się:

  • 13 kwietnia br., godz., 10.00-15.00, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „ELEKTRYK” w Nowej Soli, ul. Wincentego Witosa 25
  • 28 kwietnia br., godz., 10.00-15.00, w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, w Kostrzynie nad Odrą, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2

 

Program spotkań obejmuje:

zapoznanie uczestników z zasadami udziału i finansowania projektów w programie Erasmus+ (zależnie od grupy: Edukacja szkolna lub Kształcenie i szkolenia zawodowe), omówienie formularza aplikacyjnego (ze wskazówkami praktycznymi) i szczegółowych kryteriów oceny wniosków, cyklu projektowego, przedstawienie dobrych praktyk oraz sesję pytań i odpowiedzi.

W trakcie spotkań przewidziany jest posiłek i przerwa kawowa.

Po spotkaniu będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny, przeprowadzi je osoba rekomendowana przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

 

Zgłoszenie udziału w Konferencji

Warunkiem udziału w konferencji jest jego wcześniejsze zgłoszenie, którego dokonuje się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w linku poniżej. W formularzu zgłoszeniowym należy wybrać jeden z terminów.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń i limit dostępnych miejsc. Nie przewiduje się dodatkowego potwierdzenia zakwalifikowania – w momencie wyczerpania wolnych miejsc system zgłoszeń zostanie automatycznie zamknięty i nie będzie możliwości dokonania zgłoszenia.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej 3 dni przed danym spotkaniem. W przypadku rezygnacji  prosimy o kontakt mailowy.

Formularz zgłoszenia na konferencję

Dodatkowe informacje uzyskać można u regionalnego konsultanta Programu Erasmus+ dla sektorów Edukacja Szkolna oraz Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w województwie lubuskim:

Mirosław Kwiatkowski, tel. 95 721 61 21, 509 054 602

e-mail: miroslaw.kwiatkowski@womgorz.edu.pl, miros61@gazeta.pl