28 marca 2024

Przedstawienie „Koncepcji Funkcjonowania Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim” – 27 marca 2024 r.

Lubuski Kurator Oświaty dnia 27 marca 2024 r. przedstawił „Koncepcję realizacji zadań Nadzoru Pedagogicznego, organizacji i zarządzania Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim”.


Pan Mariusz Biniewski nowo powołany Lubuski Kurator Oświaty, w dniu 27 marca br. przedstawił swój autorski projekt „Koncepcja realizacji zadań Nadzoru Pedagogicznego, organizacji i zarządzania Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim”.

Koncepcja opiera się na 3 głównych filarach: wspomagania, współpracy i rozwoju, oraz słowach „Poszukajmy drogi do najlepszej edukacji”. Podczas wystąpienia oprócz przedstawienia swojego pomysłu na  Kuratorium Oświaty gotowe na sprostanie dynamicznym zmianom w obecnym świecie, zaprezentował także priorytety długofalowe funkcjonowania Kuratorium Oświaty w naszym województwie oraz wyznaczył najważniejsze zadania i cele.

Podczas prezentacji obecny był także Wojewoda Lubuski, Mariusz Cebula, który podczas swojego przemówienia zawarł m.in. te słowa „Lubuska szkoła to miejsce, gdzie będą wychowywane kolejne pokolenia świadomych, dobrze wykształconych Lubuszan. Nie ma w niej miejsca do prowadzenia polityki – jest za to miejsce do rozwoju i poszerzania horyzontów młodych mieszkańców naszego województwa”.