14 sierpnia 2013

Projekt współpracy transgranicznej „Zwierzęta uczą, leczą, kochają”

projwspolNa wniosek dyrektora Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp. prezentujemy przykład dobrej praktyki – Projekt współpracy transgranicznej „Zwierzęta uczą, leczą, kochają”

 

Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp. w celu poprawy jakości pracy szkoły poszerza swoje kontakty z partnerami z Niemiec. W bieżącym roku szkolnym szkoła podjęła współpracę z nową placówką, zainteresowaną wspólnym prowadzeniem działań na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami. Działania projektu przygotowanego w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Pro Europa Viadrina” „Zwierzęta uczą, leczą, kochają” były pierwszą wspólną inicjatywą.

 

 

Intencją realizowanych przez uczniów zadań w ramach projektu, było poznawanie siebie nawzajem poprzez różne formy aktywności. Wzbogacenie wiedzy, doświadczeń, umiejętności dzieci niepełnosprawnych poprzez aktywne działanie w zaplanowanych zadaniach: przygotowanie i przeprowadzenie programu edukacji przyrodniczej „Zwierzęta przyjaciółmi człowieka“, międzynarodowego konkursu plastycznego „Mój czworonożny przyjaciel“, przygotowanie imprez szkolnych na terenie obu placówek „Dzień zwierzaka”. Wpływ uzyskanych efektów na podniesienie jakości pracy szkoły to: promocja szkoły w środowisku lokalnym, podniesienie prestiżu placówki, kontynuowanie i rozwijanie współpracy transgranicznej.

  

Załącznik 1: Opis przykładu dobrej praktyki

 

{gallery}/galerie/20130814{/gallery}