22 marca 2013

Projekt „Era entera – e-learning dla młodzieży”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w SzczecinieWojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w partnerstwie z Katedrą Efektywności Innowacji Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje innowacyjny projekt „Era entera – e-learning dla młodzieży”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.5 Innowacyjny PO KL.

 

 

Realizacja projektu ma za zadanie wypracowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie rozwijania umiejętności w posługiwaniu się technikami informacyjno-komunikacyjnymi w procesie uczenia się poprzez stworzenie platformy e-learningowej, wytypowanie grupy testowej i realizacja zajęć pilotażowych z wykorzystaniem tej technologii.

 

Powstałe w projekcie produkty skierowane są do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych realizujących zajęcia pozalekcyjne z zakresu technologii informacyjnych.

 

 

 

Wszystkie materiały (kursy w postaci elektronicznych plików, gotowych do wykorzystania na dowolnej platformie moodle), a także dokumentacja kursów są dostępne nieodpłatnie na stronie www.wzdz.pl

Realizatorzy projektu zachęcają do skorzystania z przygotowanej oferty.