22 marca 2013

Projekt „Era entera – e-learning dla młodzieży”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w SzczecinieWojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w partnerstwie z Katedrą Efektywności Innowacji Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje innowacyjny projekt „Era entera – e-learning dla młodzieży”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.5 Innowacyjny PO KL.

 

 

Realizacja projektu ma za zadanie wypracowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie rozwijania umiejętności w posługiwaniu się technikami informacyjno-komunikacyjnymi w procesie uczenia się poprzez stworzenie platformy e-learningowej, wytypowanie grupy testowej i realizacja zajęć pilotażowych z wykorzystaniem tej technologii.

 

Powstałe w projekcie produkty skierowane są do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych realizujących zajęcia pozalekcyjne z zakresu technologii informacyjnych.

 

 

 

Wszystkie materiały (kursy w postaci elektronicznych plików, gotowych do wykorzystania na dowolnej platformie moodle), a także dokumentacja kursów są dostępne nieodpłatnie na stronie www.wzdz.pl

Realizatorzy projektu zachęcają do skorzystania z przygotowanej oferty.

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa