12 września 2013

Program „Owoce w szkole”

agencja rynku rolnego arr

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że w dniu 18.09.2013 rupływa ostateczny termin na złożenie przez szkoły podstawowe:

– zgłoszenia uczestnictwa szkoły podstawowej w programie „Owoce w szkole”( załącznik III do Warunków uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2013/2014) w przypadku, gdy szkoła podstawowa zawrze umowę z zatwierdzonym przez ARR dostawcą na nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw w ramach programu „Owoce w szkole”

 

lub

– wniosku o zatwierdzenie szkoły podstawowej do uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”( załącznik II do Warunków uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2013/2014) w przypadku, gdy szkoła podstawowa samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.

 

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

 

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

·          świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),

·          świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),

·          soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

 

W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, które samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom. W przypadku dostaw produktów niespełniających wymagań jakościowych produkty te nie powinny być przyjęte przez szkołę. Niespełniające wymagań jakościowych owoce i warzywa nie mogą być udostępniane w ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom klas I-III.

 

Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać na stronie internetowej ARR pod adresem: http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=591&Itemid=495

 

W związku z powyższym zainteresowane szkoły podstawowe powinny przesłać wymagane Zgłoszenie/ Wniosek do dnia 18.09.2013r. na adres:

Agencja Rynku Rolnego

ul. Sikorskiego 20c

66-400 Gorzów Wielkopolski

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Marta Borysow

St. Specjalista Sekcji Interwencji

OT ARR Gorzów Wlkp.

tel. 95-7208777