24 stycznia 2024

Procedura uzyskiwania zgody Lubuskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w szkołach osób niebędących nauczycielami oraz nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji

Załączniki