4 września 2014

Praktyczna lekcja edukacji obywatelskiej

wojewoda lubuskiPo przerwie wakacyjnej Wojewoda Lubuski zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych na praktyczną lekcję edukacji obywatelskiej.

 

Pod hasłem 25 LEKCJI NA 25 LAT WOLNOŚCI Wojewoda Lubuski organizuje cykl lekcji obywatelskich dla uczniów szkół gimnazjalnych. Prezentacja współczesnej administracji państwowej ukształtowanej przez ważne doświadczenia ustrojowe stała się szczególnie istotna w roku świętowania 25 rocznicy demokratycznych wyborów 4 czerwca 1989 r. Jest to dobry pretekst do tego, aby pokazać młodym ludziom jak funkcjonuje administracja publiczna w wolnym państwie.

 

Mając na względzie ważną rolę edukacji obywatelskiej młodych ludzi, którzy przygotowują się do dorosłego życia w społeczeństwie i kształtują postawy obywatelskie oraz przyjmując za cel pokazanie praktycznego wymiaru administracji publicznej, Wojewoda Lubuski wyszedł do nauczycieli i uczniów klas gimnazjalnych z ofertą możliwości przeprowadzenia praktycznej lekcji o administracji publicznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Spotkanie z Wojewodą, przekazanie informacji przez urzędników o ich pracy oraz możliwość obejrzenia Urzędu podczas codziennego dnia pracy w biurach LUW, stanowi niewątpliwą okazję do tego, aby wiedza wynikająca z podręczników nabrała wymiernego kształtu. W ramach wizyty w urzędzie uczniowie mogą dowiedzieć się m.in. jak wygląda podział administracji w Polsce, jaką rolę pełni administracja rządowa i samorządowa, jak funkcjonuje e-administracja i jak przebiega proces legislacji. Ponadto w ramach wizyty uczniowie będą mogli zapoznać się ideą funkcjonowania numeru 112, wysłuchać wykładu jak realizowane jest w urzędzie zadanie związane z rozliczaniem mandatów lub prelekcji policjanta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. np. na temat cyberprzemocy.

Zachęcamy Szkoły gimnazjalne z terenu województwa lubuskiego zainteresowane uczestnictwem w lekcji obywatelskiej do zgłaszania się za pomocą załączonego formularza. Dostosujemy scenariusz lekcji oraz godziny do Państwa indywidualnych potrzeb.

 

CZAS TRWANIA LEKCJI: ok. 3 godziny

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ:

 

Formularz wyłącznie w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres: magdalena.bonczek@ lubuskie.uw.gov.pl. Ze względów organizacyjnych liczebność grupy nie może przekroczyć 25 osób z danej szkoły.

Rozpoczynający się rok szkolny to czas wytężonej pracy i wysiłku dla uczniów oraz nauczycieli. Oprócz regularnego uczestnictwa w obowiązkowych lekcjach uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę i nabywać nowe umiejętności uczestnicząc w lekcjach obywatelskich. Prowadzone lekcje są cennym doświadczeniem zarówno dla młodzieży jak i dla urzędników, a nauczycielom pozwalają na uatrakcyjnienie prowadzonych w szkole zajęć Wiedzy o społeczeństwie.

 

Zapraszamy !

 

Formularz zgłoszeniowy