5 lutego 2013

Podsumowanie konferencji „Dziecko wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole”

Dziecko wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole31 stycznia 2013 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja Dziecko wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole, w której wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz przedstawiciele organizacji, skupiających mniejszości narodowe w naszym województwie. Konferencja została zorganizowana przez Wojewodę Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

 

Celem konferencji było zainspirowanie uczestników do poszukiwania najlepszych rozwiązań oraz podejmowania działań w obszarze wspierania dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych.

 

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Wojewoda Lubuski Marcin Jabłoński. Po powitaniu zaproszonych gości rozpoczęły się obrady pod przewodnictwem Pawła Klimczaka, dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. W wykładzie wprowadzającym współczesne problemy wielokulturowości zaprezentowała dr Beata Orłowska z PWSZ w Gorzowie Wlkp. Następnie Piotr Gąsiorek – radca prawny Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. omówił prawne regulacje dotyczące edukacji dzieci wielojęzycznych w polskich szkołach.

 

Ewa Rawa – dyrektor Wydziału Diagnoz, Analiz i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przedstawiła  sytuację dzieci wielojęzycznych w szkołach województwa lubuskiego. Realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w województwie lubuskim omówił dyrektor Paweł Klimczak. O kompetencjach międzykulturowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego mówiła Dorota Dąbrowska – konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.  

 

W ramach prezentacji przykładów dobrych praktyk działania szkół województwa lubuskiego zaprezentowały dyrektorki: Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą. Po przerwie przedstawiciele mniejszości narodowych naszego województwa zapoznali zebranych ze swoimi działaniami realizowanymi w ramach zadań statutowych oraz w zakresie edukacji uczniów lubuskich szkół.

 

 

Konferencja podsumowana została przez Pawła Klimczaka. Spotkanie uświetnił występ zespołu Romani Ćiercheń, działającego przy świetlicy Związku Romów Polskich, oddział w Gorzowie Wlkp.

 

{gallery}galerie/20130205{/gallery}

Załączniki/Prezentacje

 

Współczesne problemy wielokulturowości

Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego

Romowie

Prawne regulacje dotyczące edukacji dzieci wielojęzycznych w polskich szkołach

Mniejszość ukraińska na ziemi lubuskiej

Działania na rzecz dzieci romskich w ramach programu

Dobre praktyki – sp nr 4 w kostrzynie nad odrą

Dobre praktyki – sp nr 1 w Gorzowie Wlkp

Edukacja międzykulturowa w podstawie programowej