5 lutego 2013

Podsumowanie konferencji „Dziecko wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole”

Dziecko wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole31 stycznia 2013 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja Dziecko wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole, w której wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz przedstawiciele organizacji, skupiających mniejszości narodowe w naszym województwie. Konferencja została zorganizowana przez Wojewodę Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

 

Celem konferencji było zainspirowanie uczestników do poszukiwania najlepszych rozwiązań oraz podejmowania działań w obszarze wspierania dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych.

 

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Wojewoda Lubuski Marcin Jabłoński. Po powitaniu zaproszonych gości rozpoczęły się obrady pod przewodnictwem Pawła Klimczaka, dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. W wykładzie wprowadzającym współczesne problemy wielokulturowości zaprezentowała dr Beata Orłowska z PWSZ w Gorzowie Wlkp. Następnie Piotr Gąsiorek – radca prawny Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. omówił prawne regulacje dotyczące edukacji dzieci wielojęzycznych w polskich szkołach.

 

Ewa Rawa – dyrektor Wydziału Diagnoz, Analiz i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przedstawiła  sytuację dzieci wielojęzycznych w szkołach województwa lubuskiego. Realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w województwie lubuskim omówił dyrektor Paweł Klimczak. O kompetencjach międzykulturowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego mówiła Dorota Dąbrowska – konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.  

 

W ramach prezentacji przykładów dobrych praktyk działania szkół województwa lubuskiego zaprezentowały dyrektorki: Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą. Po przerwie przedstawiciele mniejszości narodowych naszego województwa zapoznali zebranych ze swoimi działaniami realizowanymi w ramach zadań statutowych oraz w zakresie edukacji uczniów lubuskich szkół.

 

 

Konferencja podsumowana została przez Pawła Klimczaka. Spotkanie uświetnił występ zespołu Romani Ćiercheń, działającego przy świetlicy Związku Romów Polskich, oddział w Gorzowie Wlkp.

 

{gallery}galerie/20130205{/gallery}

Załączniki/Prezentacje

 

Współczesne problemy wielokulturowości

Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego

Romowie

Prawne regulacje dotyczące edukacji dzieci wielojęzycznych w polskich szkołach

Mniejszość ukraińska na ziemi lubuskiej

Działania na rzecz dzieci romskich w ramach programu

Dobre praktyki – sp nr 4 w kostrzynie nad odrą

Dobre praktyki – sp nr 1 w Gorzowie Wlkp

Edukacja międzykulturowa w podstawie programowej

 

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa