2 października 2019

Planowanie działań szkoły podstawowej w programie LKO

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych

Zgodnie z harmonogramem realizacji  Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej” szkoły w terminie do 1 października 2019 r. przekazują wizytatorom  Plan działań szkoły na rok szkolny 2019/2020.

 

W wielu przypadkach plany te nie zostały opracowane zgodnie ze wzorem, dlatego w załączeniu publikujemy materiał, który może być pomocny w planowaniu pracy szkoły oraz wzbogacony wzór planu.  W bieżącym roku szkolnym, po modyfikacji programu LKO, w Zadaniach dla szkół  zostały wskazane obszary, a nie konkretne zadania, w których szkoła planuje i realizuje własne działania.

 

Zmodyfikowane plany prosimy przesłać wizytatorom rejonowym w terminie do 25 października 2019 r.

Załączniki

Wzór planu działań
Data: 2019-10-02, rozmiar: 15 KB
Planowanie działań szkoły
Data: 2019-10-02, rozmiar: 27 KB