30 sierpnia 2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013

alt

Zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), w dniu 31 sierpnia 2012 r. p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty podał do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami województwa lubuskiego.

 

 

 

Plan nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami województwa lubuskiego w roku szkolnym 2012/2013 zawiera zakres ewaluacji problemowej oraz tematykę kontroli planowanych w szkołach i placówkach.

Plan nadzoru LKO 2012